Lifestyle

Surat Al Balad Ayat 1-20 Lengkap dalam Tulisan Arab dan Latin Serta Terjemahannya

Berikut ini bacaan surat Al Balad ayat 1 20 dalam tulisan arab dan latin. Al Balad merupakan surat ke 90 dalam Al Quran dan terdiri atas 20 ayat. Mengutip buku tafsir Al Mishbah jilid 15 oleh Dr M Quraish Shihab, surat Al Balad turun sesudah surat At Tariq dan sebelum surat Qaf.

Surat ini tergolong dalam surah Makkiyah atau yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Berikut bacaan surat Surat Al Balad Ayat 1 20 yang dikutip dari quran.kemenag.go.id: Laaa uqsimu bihaazal balad

1. Aku bersumpah dengan negeri ini (Mekah), Wa anta hillum bihaazal balad 2. dan engkau (Muhammad), bertempat di negeri (Mekah) ini,

Wa waalidinw wa maa walad 3. dan demi (pertalian) bapak dan anaknya. Laqad khalaqnal insaana fii kabad

4. Sungguh, Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ayahsabu al lai yaqdira 'alaihi ahad 5. Apakah dia (manusia) itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya?

Yaquulu ahlaktu maalal lubadaa 6. Dia mengatakan, "Aku telah menghabiskan harta yang banyak." Ayahsabu al lam yarahuuu ahad

7. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Alam naj'al lahuu 'aynayn 8. Bukankah Kami telah menjadikan untuknya sepasang mata,

Wa lisaananw wa shafatayn 9. dan lidah dan sepasang bibir? Wa hadaynaahun najdayn

10. Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebajikan dan kejahatan), Falaq tahamal 'aqabah 11. tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar?

Wa maaa adraaka mal'aqabah 12. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Fakku raqabah

13. (yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya), Aw it'aamun fii yawmin zii masghabah 14. atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan,

Yatiiman zaa maqrabah 15. (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, Aw miskiinan zaa matrabah

16. atau orang miskin yang sangat fakir. Summa kaana minal laziina aamanuu wa tawaasaw bissabri wa tawaasaw bilmarhamah 17. Kemudian dia termasuk orang orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.

Ulaaa'ika As haabul maimanah 18. Mereka (orang orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan. Wallaziina kafaruu bi aayaatinaa hum as haabul Mash'amah

19. Dan orang orang yang kafir kepada ayat ayat Kami, mereka itu adalah golongan kiri. Alaihim naarum mu'sadah 20. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.

Artikel ini merupakan bagian dari KG Media. Ruang aktualisasi diri perempuan untuk mencapai mimpinya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *